Co vozíme

Co vozíme?

Nejčastěji přepravované zboží

  • zemědělské komodity
  • bezpečné odpady (gumový odpad, papír, plasty…)
  • TAP – tuhá alternativní paliva
  • dřevní štěpka, piliny, kůra
  • písky, štěrky, uhlí
  • posypové a technické soli
  • průmyslová hnojiva
  • jablka, brambory
  • a další volně ložené materiály.

Pro Vaši přepravu vždy vybereme nejvhodnější typ dopravního prostředku.

Komentáře nejsou povoleny.